Мемлекеттік сатып алулар басқармасының басшысына сұрақ қою